jeudi 23 février 2012

Cancun (MEXICO)

Biển xanh cát trắng nên thơ
Bãi biển trước Hilton Hotel
Đi shopping

Thăm chỗ cất rượu
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire