vendredi 24 février 2012

Chichen Itza (MEXICO)

New Seven Wonder of the World

Xuân phân (équinox), hàng vạn người đến xem hình rắn xuất hiện
nhờ cấu trúc đặc biệt của Kim Tự Tháp

El Caracol (đền quan sát thiên văn)

Chichen Itza (MEXICO 2009)

El Caracol

Au centre
Đền quan sát thiên văn "El Caracol"

Phía bắc Las Monjas là một vòng tròn được xây dựng trên một nền đất vuông lớn có tên gọi El Caracol hay "con ốc sên" với cầu thang đá xoắn bên trong. Công trình này là một đài quan sát thiên văn với các cửa được hướng thẳng để quan sát xuân phân, những điểm lệch lớn nhất của Mặt trăng ở phía bắc và phía nam, và các sự kiện thiên văn học khác được gán cho Kukulcan, vị thần rắn có lông của gió và học hành. Người Maya đã sử dụng những bóng râm bên trong phòng do ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa để dự đoán thời điểm xảy ra các điểm chí. Quanh góc của El Caracol là những chiếc chén đá lớn được đổ đầy nước để quan sát ánh phản chiếu của các ngôi sao giúp xác định tổ hợp của chúng, nhưng là hệ thống lịch rất chính xác.[cần dẫn nguồn]


Tại thời điểm Xuân phânThu phân, khi mặt trời mọc và lặn, góc của công trình tạo thành bóng râm hình một con rắn có lông - Kukulcan, hay Quetzalcoatl - dọc theo cạnh cầu thang phía Bắc. Vào hai ngày đó, các bóng râm từ các bậc góc trượt theo cạnh phía bắc kim tự tháp cùng với sự chuyển động của mặt trời.

Chichen Itza, a UNESCO World Heritage Site, is the second-most visited of Mexico's archaeological sites.[66] The archaeological site draws many visitors from the popular tourist resort of Cancún, who make a day trip on tour buses. In 2007, Chichen Itza's El Castillo was named one of the New Seven Wonders of the World after a worldwide vote. Despite the fact that the vote was sponsored by a commercial enterprise, and that its methodology was criticized, the vote was embraced by government and tourism officials in Mexico who project that as a result of the publicity the number of tourists expected to visit Chichen will double by 2012.[nb 8][67]

The ensuing publicity re-ignited debate in Mexico over the ownership of the site, which culminated on 29 March 2010 when the state of Yucatán purchased the land upon which the most recognized monuments rest from owner Hans Juergen Thies Barbachano.[68]

Over the past several years, INAH, which manages the site, has been closing monuments to public access. While visitors can walk around them, they can no longer climb them or go inside their chambers. The most recent was El Castillo, which was closed after a San Diego, California, woman fell to her death in 2006.[45]

Nguồn WikipediaCenote Sagrado


Nhìn họ đang bơi trong Cenote (hồ thiêng)Quán ăn trưaNghệ nhân

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire