samedi 7 avril 2012

50 Món ăn điểm tâm tốt nhất trên thế giới

* 50 Món ăn điểm tâm tốt nhất trên thế giới

Bạn ăn gì vào buổi sáng sớm trước khi đi làm? cafe Điều đó có thực sự quan trọng đối với bạn hay không? Bạn có nghĩ là bữa điểm tâm ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần làm việc của bạn suốt ngày không? Ở đây thì sẽ không có câu trả lời cho những câu hỏi đó! Nhưng bạn có thể được "nhìn thấy" 50 món ăn điểm tâm rất đầy đủ bổ dưỡng, nào mời bạn "thưởng thức"!  Điểm tâm Việt Nam có phải là cháo lòng & dầu cháo quẩy? Hay là phở hoặc bánh mì thịt + cà phê ?

1. English breakfast
world breakfast02 Top 50 Breakfasts All Over The World

2. Breakfast in Iran
world breakfast03 Top 50 Breakfasts All Over The World

3. Cuban breakfast
world breakfast04 Top 50 Breakfasts All Over The World

4. Polish Breakfast
world breakfast05 Top 50 Breakfasts All Over The  World

5. Quick Spanish breakfast
world breakfast06 Top 50 Breakfasts All Over The World

6. Delicious Moroccan breakfast
world breakfast07 Top 50 Breakfasts All Over The World

7. Excellent Hawaiian breakfast
world breakfast08 Top 50 Breakfasts All Over The World

8. Swedish breakfast
world breakfast09 Top 50 Breakfasts All Over The World

9. Icelandic breakfast
world breakfast10 Top 50 Breakfasts All Over The World

10. Breakfast in Portuguese
world breakfast11 Top 50 Breakfasts All Over The World

11. Breakfast in Australia
world breakfast12 Top 50 Breakfasts All Over The World

12. Brazilian breakfast
world breakfast13 Top 50 Breakfasts All Over The World

13. Italian breakfast
world breakfast14 Top 50 Breakfasts All Over The World

14. Welsh breakfast
world breakfast15 Top 50 Breakfasts All Over The World

15. Breakfast in Denmark
world breakfast16 Top 50 Breakfasts All Over The World

16. Filipino Breakfast
world breakfast17 Top 50 Breakfasts All Over The World

17. Breakfast in Alaska
world breakfast18 Top 50 Breakfasts All Over The World

18. The traditional German breakfast
world breakfast19 Top 50 Breakfasts All Over The World

19. The famous American breakfast
world breakfast20 Top 50 Breakfasts All Over The World

20. French Breakfast
world breakfast21 Top 50 Breakfasts All Over The World

21. Breakfast in India
world breakfast22 Top 50 Breakfasts All Over The World

22. Scottish breakfast
world breakfast23 Top 50 Breakfasts All Over The World

23. Breakfast in Thailand
world breakfast24 Top 50 Breakfasts All Over The World

24. Argentinian breakfast
world breakfast25 Top 50 Breakfasts All Over The World

25. Irish Breakfast
world breakfast26 Top 50 Breakfasts All Over The World

26. Canadian breakfast
world breakfast27 Top 50 Breakfasts All Over The World

27. Breakfast in Mexico
world breakfast28 Top 50 Breakfasts All Over The World

28. Russian Breakfast
world breakfast29 Top 50 Breakfasts All Over The World

29. Breakfast in Vietnam
world breakfast30 Top 50 Breakfasts All Over The  World

30. Breakfast in Peru
world breakfast31 Top 50 Breakfasts All Over The World

31. Breakfast in Bolivia
world breakfast32 Top 50 Breakfasts All Over The World

32. Egyptian breakfast
world breakfast33 Top 50 Breakfasts All Over The World

33. Breakfast in Japan
world breakfast34 Top 50 Breakfasts All Over The World

34.Breakfast in China
world breakfast35 Top 50 Breakfasts All Over The World

35.Malaysian breakfast
world breakfast36 Top 50 Breakfasts All Over The World

36. Breakfast in Mongolia
world breakfast37 Top 50 Breakfasts All Over The World

37. Breakfast in Belize
world breakfast38 Top 50 Breakfasts All Over The World

38. Hungarian breakfast
world breakfast39 Top 50 Breakfasts All Over The World

39. Korean breakfast
world breakfast40 Top 50 Breakfasts All Over The World

40. Breakfast in Pakistan
world breakfast41 Top 50 Breakfasts All Over The World

41. Estonian breakfast
world breakfast42 Top 50 Breakfasts All Over The World

42. Breakfast in Jordan
world breakfast43 Top 50 Breakfasts All Over The World

43. Breakfast in Venezuela
world breakfast44 Top 50 Breakfasts All Over The World

44. Breakfast in Colombia
world breakfast45 Top 50 Breakfasts All Over The World

45. Breakfast in Ghana
world breakfast46 Top 50 Breakfasts All Over The World

46. Breakfast in Uganda
world breakfast47 Top 50 Breakfasts All Over The World

47. Bahamian breakfast
world breakfast48 Top 50 Breakfasts All Over The World

48. Breakfast in Costa Rica
world breakfast49 Top 50 Breakfasts All Over The World

49. Breakfast in the Dominican Republic
world breakfast50 Top 50 Breakfasts All Over The World

50. Turkish breakfast
world breakfast51 Top 50 Breakfasts All Over The World
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire