dimanche 17 juin 2012

Kỷ Niệm Ngày Thân Phụ


Papa Paul Anka trình bàyKỷ Niệm Ngày Thân Phụ


Tợ Thái Sơn, công cha trần thế.
Như biển cả, cha nhân thế, sinh thành.
Bao nhiêu công khó sẵn dành.
Nuôi con khôn lớn, học hành nên danh.

Gặp hồi đất nước chiến tranh.
Chiến trường, da ngựa, cố dành tự do.
Nhưng thời vận nước quanh co
Vượt trong vũng chết, tự do tìm miền
Đồng lòng phụ mẫu, tâm kiên.
Tương lai tươi đẹp niềm riêng con mình.

Công ơn cha, vì mình tợ biển.
Nghĩa sinh thành con thăm viếng, chăm nuôi.
Tỏ bày hiếu thảo lòng vui.
Đây là phước hạnh vui trong ơn lành .

Nhưng Thiên Thượng, cha nhân lành cao vút.
Ban tình thương suốt cả chặng đường,
Từ sơ sinh, đến cuối đoạn đường,
Luôn che chở, như trường thành bao bọc.
Chăm sóc con, từng lông tơ kẽ tóc  
Ban nhưng không, xy ốc (oxygène) trong lành.

To tác quá ơn lành cứu chuộc
Vì tội con buộc Chúa phải hy sinh
Huyết tuôn đổ, xóa tội tình
Hy sinh đến thế, thương tình nào hơn.

Năng quyền, đại nghĩa, đại ơn
Chở che tai nạn, chữa lành nan y
Đấng lạ lùng, chết đi rồi sống lại
Ban niềm tin vĩ đại tuyệt vời
Tương lai hy vọng, cuộc đời
Theo cha Thiên Thượng đời đời hiển vinh
Ơn cha , đại lượng cao minh
Làm con sao nỡ bội tình vong ơn.

Nay nhân lúc ơn cha kỷ niệm
Phận làm con phải ý niệm rõ ràng
Cha sinh thành , dành lòng hiếu kính
Cha Thiên Thượng, thờ kính hết lòng
Xin đừng bội nghĩa, chối lòng
Giữ gìn trọn nghĩa, trọn tình con ngoan
Đẹp lòng Chúa sẵn tặng ban
Phước đổ dư dật, ơn tràn thêm ơn

Phạm Hữu Công
Ngày Thân Phụ 2012

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire