vendredi 20 juillet 2012

Cần Một Tấm Lòng


                                      
CẦN MỘT TẤM LÒNG
“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 12,7)
Suy niệm: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.” Sống trong xã hội văn minh và tiến bộ hôm nay lẽ ra con người được vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nhưng trong thực tế đau khổ, bất hạnh, bất công vẫn đang diễn ra khắp nơi trên thế giới. Tại sao vậy? - Thưa, vì thiếu tấm lòng. Thế giới hôm nay với nền văn hóa thực dụng giúp con người năng động, nhạy bén trong việc kiếm tiền và hưởng thụ, nhưng cũng dễ trở nên vô tâm, vô cảm với người khác và vì thế, gây ra đau khổ cho nhau. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống với nhau cần có một tấm lòng, tấm lòng nhân hậu của người con cái Thiên Chúa là Đấng nhân hậu. Tấm lòng nhân hậu khi cư xử với đồng loại thì quý giá hơn các của lễ hay nói cách khác, đó mới chính là của lễ đẹp lòng Thiên  Chúa hơn cả.
Mời Bạn: Bon chen trong dòng xoáy vật chất và hưởng thụ của xã hội hôm nay, lòng người trở nên hẹp hòi, ích kỷ, để rồi chỉ biết kết án, nghi ngại thay vì nâng đỡ, sẻ chia. Là môn đệ Chúa Giêsu, bạn phải có một tấm lòng bao dung, yêu thương, tha thứ, hầu đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người xung quanh bạn. Vì "Có tài mà cậy chi tài... Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" (Nguyễn Du).
Sống  Quyết tâm làm một trong những việc sau đây: Cho kẻ đói ăn, hay cho kẻ khát uống; cho kẻ rách rưới ăn mặc, hay cho khách đỗ nhà; chuộc kẻ làm tôi hay chôn xác kẻ chết.
Cầu nguyện: Xin thương biến đổi tấm lòng hoang dại của chúng con! Nhờ đó, lòng chúng con vui sống tình mến Chúa yêu người mỗi ngày một sáng ngời, đẹp tươi hơn. Amen.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire