dimanche 19 août 2012

Yêu suốt một đời

Xin giới thiệu youtube rất hay của cô bạn Hạnh Phạm về bài thơ 

Yêu Suốt Một Đời - Thơ Bùi Đức Tùng

mà Hạnh đã nhận được


Yêu Suốt Một Đời 

BĐT

Anh gởi bài thơ đến "Cố nhân"
Lời thơ anh viết rất ân cần
Hồn thơ phảng phất mùi mực tím
Bóng dáng học trò, tuổi thơ ngây
.................................

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire