samedi 17 novembre 2012

Bản Tình Cuối- Lệ Thu


 
Tiếng hát Lệ Thu thật truyền cảm với giòng nhạc của Nhạc sĩ 
Ngô Thụy Miên "Bản Tình Cuối"

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire