mercredi 14 novembre 2012

Sinh Nhật Anh Tú Charles

 Happy Birthday A.Tú Charles

Các cháu đang nhìn đó


Shortcake ngon quá mamy

Con muốn ăn miếng Chocolat Joyeux anniversaire

Ophélie vui  quá