jeudi 22 novembre 2012

Tâm Tình Biết Ơn (KĐ)

Kim Đoan 
Tâm Tình Biết Ơn
Xin tạ ơn Trời
Xin cảm ơn đời
Tạo vật muôn loài
Tình thương đồngloại.
Xin tạ ơn ơn Trời
Xin cảm ơn đời
Công ơn Cha Mẹ
Sinh thành dưỡng dục.


Xin tạ ơn Trời
Xin cảm ơn đời
Yêu thương hạnh phúc
Tình thân bạn bè.
Xin tạ ơn Trời
Xin cảm ơn đời
Hồng ân nhận trao
Vạn điều êm ấm.
Xin tạ ơn Trời
Xin cảm  ơn đời
Mơ ước hòa bình
Ấm no khắp chốn.
KĐ (Lễ Tạ Ơn 2012)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire