mardi 1 janvier 2013

MỪNG NĂM MỚI 2013

Trong tinh thần mừng Tết Tây.
A.Tuấn-K.Đoan xin mến chúc đại gia đình cùng các thân hữu năm mới 2013 những gì tốt đẹp nhất

             Hạnh Phúc, Sức Khỏe, Vn An.
                   Happy New year 2013

Thân mến
KĐoan-A.Tuấn


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire