jeudi 24 janvier 2013

Nghệ Thuật Tỉa Hoa Rau Quả Mừng Tết

Anh Thư sưu tầm 


Công phu và tuyệt đẹp
                                                                                
     Posted Image 
Carrot rowPosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image 
Celery daffodilsPosted Image Poinsettias wreathPosted
 ImagePosted ImagePosted ImageRibbon carvingPosted

 ImageFruits & vegetablesPosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image 
Zucchini flowerPosted Image
Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Banana leave/celery
Nghệ thuật tỉa rau quả


Posted Image

Posted Image
Birds and flowers (vegetables curving)
Posted Image
Sea shell (vegetables curving)
Posted Image
Pumpkin basket
Posted Image
Bird (vegetables curving)
Posted Image
Dragon (vegetables curving)
Posted Image
Mermaid (vegetables curving)
Posted Image
Fancy carrot flowers (vegetables curving)
Posted Image
Pumpkin basket (vegetables curving)
Posted Image
Fruit and Vegetables carving
Posted Image
Fruit and Vegetables carving
Posted Image
Baby carriage (fruit curving)

Posted Image

Posted Image

Posted ImagePosted Image


Posted ImagePosted
 Image


Posted ImagePosted ImagePosted
 ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image


Melon bird

Posted Image

Orange bird

Posted Image

Posted Image

Fruit basket
Posted Image

Posted Image

Daisy boat

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Melon button

Posted Image

Feathery peacock
Posted Image

Posted Image

Posted Image


Posted ImageButterfly centerpiece

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Melon basket

Posted Image

Melon boat

Posted Image

Melon display

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Zucchini fish

Posted Image

Daikon cake

Posted Image

Broccoli bouquet
Posted Image

Lotus plate

Posted Image

Zucchini bouquet
Posted Image
                 

2 commentaires:

  1. Công phu và đẹp quá chừng, đầy nghệ thuật chỉ ngắm chứ ăn thì hơi tiếc.

    RépondreSupprimer
  2. luanminh1/27/2013

    Lam sao co the tia hoa kheo leo va dep den the , dang phuc
    LM

    RépondreSupprimer