mercredi 20 février 2013

LỄ HỘI CAM Ở NƯỚC PHÁP

LỄ HỘI CAM Ở NƯỚC PHÁP

Không phi ch có California, và Florida cu Hoa K mi là các th đô ca cam. L hi Cam Menton, th ph vùng Alpes Maritimes min Nam Nước Pháp bt ðu vào ngày 12 Tháng Hai hàng năm, thu hút hàng trăm ngàn du khách.

Phạm Anh chuyển

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire