jeudi 14 février 2013

Thế giới 100 năm nhìn lại .

Thế giới 100 năm nhìn lại ...

Youtube chiếu lại các giai đoạn lịch sử quan trọng của thế giới trong 100 năm qua (có cả VN), cuộc tình Monica.. được tóm gọn trong 10 phút, rất đặc biệt. 
Clip này mới ra có mấy ngày mà đã có gần nửa triệu lượt người vào xem

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire