mercredi 27 mars 2013

Mong Xuân (KĐ)


Mong Xuân

Canada đã chính thức sang Xuân (21-03)

Tuyết vẫn rơi nên nàng Xuân không đến

Xuân đang vui , nhởn nhơ Hoa Thịnh Đốn

Chỉ mình tôi , nhớ Xuân thôi

Bé Crocus còn ngủ yên trong tuyết lạnh

Xuân cười khi bé chịu vươn lên

Khoe sắc thắm chung với nàng Tuyết trắng

Tôi dạ sầu, mong Xuân đến

Xuân mang nắng ấm, Xuân mang hy vọng

Dù thế nào cũng gặp Xuân

Xuân trời Âu, đang  đón chờ tôi đấy

Nàng có ghen thì xuất hiện mau mau

Nói đùa thôi,Xuân thương mến

Nàng Xuân ơi, luôn quý mến  nàng thôi.

Một ngày mong Xuân Canada

KĐ 27-03-2013


Secret Garden Serenade to Spring
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire