mardi 28 mai 2013

Mừng lễ đại thọ Cụ Jean- Baptiste Trương Công Châu 100 tuổi

Lễ mừng Cụ Jean Baptiste Trương Công Châu 100 tuổi (18-05-2013)Cha Cô Chú Khoa và các con


Cha Cô Chú Khoa và các cháu từ Mỹ sang chung vui
Cha, Cô Chú Khoa và các cháu từ Montreal (Simon, Thới Phượng, Hà, Nhung,Tâm) và từ Mỹ (Annie, Hằng, Thư, Đức Hương)
Cụ Bảo, Cô Chú Khoa, anh chị Hà, Tuấn Đoan, KiệtCùng nhau nâng ly mừng thọ
Anh Tuấn có vài lời mừng đón bà con về chung vui ngày lễ đại thọ của Cụ T.C.Châu  
 
 
Annie, chị Hà,anh chị Ánh

 Đoàn, Hương, KĐoan, Đức, Hằng

 Con cháu xum vầy tại nhà hàng An Phú Sherbrooke


Dũng Francine
Tài LiênCô Tuyết Chú Khoa thay mặt cha cắt bánh để mừng đại thọ 100 tuổi

------------------------------------------------------------------------

Buổi ăn tối để tiếp rước đại gia đình 17-05chiều 18-05

chiều 18-05


Nhóm trẻ dưới basement 18-05
 

Tối 18-05


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire