vendredi 7 juin 2013

Thế giới thần tiên được sáng tạo từ rau củ quả

Tuyết Loan sưu tầm

Thế giới thần tiên được sáng tạo từ rau củ quả
Theo ST.
Sinh ra ở Liverpool, Anh vào năm 1963, Carl Warner là một nhiếp ảnh gia đã hoàn thành một dự án sáng tạo - Foodscapes ở London. Cảnh quan trong các sáng tạo đều làm hoàn toàn từ thực phẩm - trái cây, rau, nấm, pho mát, bánh mì, cá, kem và nhiều hơn nữa. Nó trông giống như bước vào một thế giới tưởng tượng hoặc thần tiên ở cái nhìn đầu tiên.
Raucuqua 1
Raucuqua 2
Raucuqua 3
Raucuqua 4
Raucuqua 5
Raucuqua 6
Raucuqua 6
Raucuqua 7
Raucuqua 8
Raucuqua 9
Raucuqua 11
Raucuqua 12
Raucuqua 13
Raucuqua 14
Raucuqua 17
Raucuqua 18
Raucuqua 19
Raucuqua 20
Raucuqua 21
Raucuqua 22
Raucuqua 23
Raucuqua 25
Raucuqua 26
Raucuqua 27
Raucuqua 28
Raucuqua 29
Raucuqua 30
Raucuqua 24
Raucuqua 25
Raucuqua 26
Rau-cu-qua 1
Rau-cu-qua 2
Rau-cu-qua 3
Rau-cu-qua 4
Rau-cu-qua 5

Rau-cu-qua 6
**********************************************************************************

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire