vendredi 23 août 2013

Triển lãm Mosaiculture 2013 Montreal, Canada mosaiculture

 
Tới thăm triển lãm Mosaiculture, du khách được mãn nhãn với những tác phẩm từ cây cảnh.
Được đánh giá là l hi uy tín nht thế gii đ tôn vinh ngh thut làm vườn, trin lãm Mosaiculture 2013 va khai mc vào trung tuần tháng 7 ti vườn bách tho Montreal, Quebec, Canada.
Hơn 3 triu bông hoa tươi tn đã được trng trong các nhà kính trên khp vùng đt Quebec và được đưa ti vườn bách tho vào tháng 5. T thi đim này, các bc thày v ngh thut làm vườn mi dùng các khung thép đ un hoa và ta cành, biến chúng thành các tác phm ngh thut sng đng.
Các tượng điêu khc t cây c này được to ra nh các khung thép hoc nhôm, đ đy đt bên trong đ nuôi sng các loài hoa, c và gi cho màu sc ca chúng luôn tươi tn. Mt h thng tưới nước ngm đã được lp đt đ các bông hoa có th tươi được qua mua hè, ti tn ngày kết thúc trin lãm vào 29.9.
Trên chiu dài 2,2 km ca trin lãm, khong hơn 50 tác phm ngh thut đc đáo đã được to dng. Ch đ ca năm nay là Min đt hy vng. Hơn 200 ngh nhân làm vườn tài năng nht thế gii, đến t 20 quc gia đã được mi v tham gia trin lãm.
Các tác phm điêu khc được thc hin t hơn 22.000 ging cây cnh và được b trí trong 30 vườn ngoài tri và 10 nhà kính trng hoa trong khuôn viên vườn bách tho.
Mosaiculture là mt ý tưởng v làm vườn, ra đi Montreal t năm 2000 và c ba năm li được t chc mt ln ti mt thành ph khác. Ba năm trước, l hi được t chc Thượng Hi và đến năm nay li được t chc rm r chính quê hương Montreal.

 
Theo Tri Thc Thi Đi

Kim Liên chuyển 

Thêm nhiều hình ảnh
http://www.google.ca/search?q=mosaicultures+2013+photos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OB0RUr3yA5Sz4AOQ9YHAAg&sqi=2&ved=0CC0QsAQ&biw=1681&bih=867
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Đi thưởng lãm Mosaiculture với anh chị Hà và cô Liên vào ngày chủ nhật 04-08-2013

Vườn bonzai

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire