jeudi 4 juillet 2013

Vĩnh biệt Mì góiVĩnh bit Mì gói (thỉnh thoảng ăn mà thôi)
 
Video quay bao t tiêu hóa mì gói (nhãn bên dưới) ca bác sĩ Braden Kuo ti bnh vin Massachusetts General Hospital va được thc hin.
Video này được b lên Youtube 3 tháng mà đã có trên 1,7 triu người xem, tc là hãng mì gói mt đi hết 1,7 triu người tiêu th? Nhưng không sao, vì ni Vit Nam đã có ti 100 triu khách hàng ri.
N
ếu bn forward email này cho các bn thì hãng mì gói s mt thêm 5 triu khách hàng khác.
Tóm lược: Mười tiếng đng h sau khi mt người ăn mì gói, si mì chưa tiêu hóa vì cht bo qun, gi cho mì không hng hay mc trong mt thi gian lâu dài.  Trên gói mì, các bn thy có ghi cht TBHQ là cht bo qun, nó là Tertiary Butylhydroquinone. Vai trò ca nó là cht anti-oxidant mnh, chng mì khi phai màu, hư thi, giúp gia v không mt hương v theo thi gian dài, gi cho du m không b hôi hay hư khi đ lâu.
Ngược li, ch trong vòng 20 phút sau khi ăn,  si mì “nu ti nhà” đã b nát ra.
Kết lun: Bao t vt ln vi my cng mì gói y như đánh ln vi giây thun? Không có cht b dinh dưỡng gì. 

BOSTON - A video that has gone viral online may have many rethinking packaged Ramen Noodles for dinner.
The video is so provocative that it has gotten over 1.7 million views on Youtube in just a few months.
Chemically preserved for a long shelf life, and easy on the budget at four packages for $1, packaged Ramen Noodles are a staple in many homes. But until now, no one's ever gotten a look at what happens to them inside the stomach.
After Massachusetts General Hospital found a couple of test subjects willing to swallow the processed meal along with a tiny video camera, we can now see what happens to the noodles once eaten.
Dr. Braden Kuo said he has been stunned by the reaction and what he calls the macabre interest the project has drawn.

The smart pill camera, roughly the size of a large multivitamin, has given researchers an unprecedented 32-hour video from the stomach to the small intestine.
Prior to this clinical trial, such cameras had only been used to study a person’s insides when they were empty.
Kuo, who is the Director of the GI Motility Lab, said the video is striking, showing the stomach contracting back and forth as it tries to grind up the Ramen Nonhuyodles.
For comparison, the study subjects also ate fresh, homemade  noodles -- on a different day.
When viewed side by side, the results were significantly different, like comparing the digestion of real pasta noodles to... rubber bands?

Click here to watch video on YouTube:
 
http://youtu.be/z-7bHHNpgOc
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire