mercredi 21 août 2013

Những hình ảnh đẹp nghệ thuật

Những hình ảnh đẹp nghệ thuật
   
1. Tác phẩm “Giếng Làng”
   
   
2. Tác phẩm “Thiếu nữ và cánh đồng”

   
3. Têm trầu


4. Tác phẩm “Ruộng”

   
5. Tác phẩm “Sóng lúa”

   
6. Tác phẩm “Cày ruộng và gieo mạ”

   
7. Tác phẩm “Bến chài”

   
8. Tác phẩm “Thú vui của trẻ con”

   
9. Tác phẩm “Nghề tằm truyền thống”

   
10. Tác phẩm “Bình minh”

   
11. Tác phẩm “Đánh cá”

   
12. Tác phẩm “Góc buổi sáng phố Hàng Vải”

   
13. Tác phẩm “Đánh dầm và trâu”
   
   
14. Tác phẩm “Kho cá”

   
15. Tác phẩm “Thiếu nữ bên hồ”

   
16. Tác phẩm “Vịnh Hạ Long”

   
17. Tác phẩm “Đi bộ trước vườn cải”

   
18. Tác phẩm “Chùa Một Cột”

   
19. Tác phẩm “Đặc sản chuối Nam Định”

   
20. Tác phẩm “Đôi bạn”

   
21. Tác phẩm “Ruộng lúa Sapa”

   
22. Tác phẩm “Thả chim”

   
23. Tác phẩm “Du lịch”

   
24. Tác phẩm “Trên đường làng”

Hồng Công chuyển

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire