mardi 29 octobre 2013

Debt Bomb, The American Song of To-Day


Thanh Bình chuyển 

Bản nhạc vui vừa ý nhị vừa châm biếm, vừa thoáng, có sức thu hút làm cho cả hội trường gồm từ Tổng Thống, Ngoại trưởng đến lưỡng viện quốc hội nở nụ cười, đồng loạt vỗ tay làm tan đi không khí khó thở bởi bế tắc tài chính hiện nay. 
SOUND ON PLEASE ! 
           "The American Song of To-Day"
                                                     Click here :
                        
DEBT BOMB :
The pleasant music happy medium delicate satire, just open, charismatic make the hall consists of the President, Secretary to the bicameral parliament smiling, clapping in unison melt away by breathing air current financial impasse.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire