lundi 18 novembre 2013

100 bài thơ được ưa chuộng xưa nay

100 bài thơ được ưa chuộng xưa nay với giọng ngâm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng một thời (trong kho của Quán Ven Đường  (HCĐ)).


 
Xin click ngay tên để download hay nghe trực tiếp:

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire