mercredi 1 janvier 2014

HAPPY NEW YEAR 2014

Thân chúc đại gia đình, các bạn và thân hữu một 
Năm 2014

AN KHANG - THỊNH VƯỢNG


Họp mặt gia đình GS 2013 (smile everybody)
Họp mặt tất niên Anh Tú từ Singapor về thăm nhà

Maison  GANGNAM