samedi 18 janvier 2014

Nhạc Xuân (Trần Năng Phùng)

Nhạc Xuân gồm 33 youtube do Ông Trần Năng Phùng thực hiện, có thể chọn từng bản hay nghe toàn bộ

http://www.youtube.com/watch?v=Pg3OyEgWY4U&list=PLuUrrk8zYVhOXmM_81OPrCcMAr7Lsnkdq&index=1.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire