jeudi 16 janvier 2014

Phóng sự Tết 2013


\ Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết, xem lại phóng sự Tết 2013 thật vui như được về quê nhà đi chợ Tết vậy thật thú vị.
Hồng Công sưu tầm