jeudi 16 janvier 2014

Phóng sự Tết 2013


\ Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết, xem lại phóng sự Tết 2013 thật vui như được về quê nhà đi chợ Tết vậy thật thú vị.
Hồng Công sưu tầm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire