mercredi 26 mars 2014

Thiên Chúa cứu khi chúng ta sai lầm, không phải khi chúng ta tự tin

"Thiên Chúa cứu khi chúng ta sai lầm, không phải khi chúng ta tự tin"
Naaman được chữa sạch phong hủiI2014-03-24 Radio Vatican
(RV) Chúng ta được cứu không phải vì chúng ta kiên vững tuân thủ các điều răn, nhưng vì chúng ta khiêm tốn thấy mình luôn cần Thiên Chúa cứu giúp: đó là tóm tắt những gì ĐTC Phanxicô xác định sáng thứ hai trong bài giảng của thánh lễ cử hành tại nhà nguyện Nhà Thánh Mác-ta, Vatican.
"Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình": ĐTC bắt đầu bài giảng với những lời Chúa Giêsu nói với dân chúng thành Na-da-rét, Người không thể làm phép lạ cho họ vì "họ không có đức tin". Chúa Giêsu nhắc lại hai giai đoạn trong Kinh Thánh: phép lạ chữa sạch phong hủi cho ông Na-a-man, người xứ Xy-ri, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, và bà góa thành Xa-rép-ta, được cứu khỏi nạn đói. ĐTC Phanxicô giải thích: "Người phong hủi và đàn bà góa chồng vào thời đó là những người sống ngoài lề xã hội". Tuy nhiên, hai người sống ngoài lề này, vì đón tiếp các ngôn sứ, đã được cứu giúp. Trái lại, dân chúng thành Na-da-rét không chấp nhận Đức Giêsu, vì "họ quá tự tin là mình có đức tin", "quá chắc chắn mình đã được cứu nhờ tuân thủ các giới răn nên không cần đến ơn cứu độ nào khác".   
Khiêm tốn nhìn nhận mình cần được cứu rỗi
"Đó là thảm họa khi tuân giữ giới răn mà không có đức tin: 'Tôi tự cứu được mình, vì tôi vẫn đi đến hội đường ngày thứ bảy, tôi cố gắng tuân thủ các giới răn, nhưng xin đừng ai đến nói với tôi là người phong hủi và bà góa này sống tốt hơn tôi!’. Người phong hủi và bà goá là những người sống ngoài lề! Và Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: 'Hãy nhớ rằng nếu con không đứng ra ngoài lề, nếu con không cảm thấy mình ở ngoài lề, con sẽ không được cứu rỗi'. Đó là đức khiêm tốn, con đường khiêm tốn: cảm thấy mình đang ở ngoài lề đến nỗi cần được Chúa cứu. Chỉ Chúa mới cứu được, chứ không phải là việc tuân thủ nghiêm ngặt các giới luật. Và đương nhiên rồi, họ không thích nghe như thế, họ phẫn nộ và họ muốn giết Người".   
ĐTC chú giải: lúc đầu, ông Na-a-man cũng nổi giận như thế, vì ông thấy việc ngôn sứ Ê-li-sa mời ông đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan để được sạch phong hủi là kỳ cục và làm ông mất thể diện. "Chúa yêu cầu ông làm một cử chỉ khiêm tốn, vâng lời như trẻ nhỏ, trở nên kỳ cục". Ông tức tối bỏ đi, nhưng sau đó, các gia nhân đã thuyết phục được ông, và ông trở lại làm những gì ngôn sứ yêu cầu. Hành vi khiêm tốn này đã chữa cho ông được sạch. ĐTC khẳng định: "Nếu chúng ta muốn được cứu, chúng ta phải chọn con đường khiêm tốn, đây chính là thông điệp cho hôm nay, trong tuần thứ ba Mùa Chay này".    
Chúa không đến tìm chúng ta khi chúng ta tự tin
"Mẹ Maria trong bài ca "Ngợi Khen" không nói rằng Mẹ vui mừng vì Chúa đã nhìn đến sự khiết trinh, lòng từ tâm và dịu dàng của Mẹ, mọi đức tính mà Mẹ có, không: nhưng vì Chúa đã 'đoái thương nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn'. Đó là điều Chúa nhìn đến. Và chúng ta phải khôn ngoan học cách 'đứng ra ngoài lề', để Chúa có thể tìm thấy chúng ta. Chúa sẽ không tìm thấy chúng ta khi chúng ta đang ở ngay giữa những gì chúng ta tin chắc chắn, không. Nơi đó, Chúa không đến đâu. Chúa sẽ tìm thấy chúng ta khi chúng ta ở ngoài lề, trong tội lỗi, trong sai lầm, trong nhu cầu được chữa lành về mặt thiêng liêng, được cứu giúp; tại đó Chúa sẽ tìm thấy chúng ta". .
ĐTC nhấn mạnh: "Đó chính là con đường khiêm tốn": "Đức khiêm tốn trong Kitô giáo, đó là nói thật: 'Tôi là kẻ có tội'. Nói thật là nói sự thật về mình. Thiên Chúa không cứu chúng ta khi chúng ta tự tin. Vậy, chúng ta hãy xin ơn biết khôn ngoan để đứng ra ngoài lề, ơn khiêm tốn để đón nhận ơn cứu độ của Chúa".  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire