samedi 12 avril 2014

Một Điều… Mỗi ngày…


1. Có một thứ gắn với ta suốt đời là Bản Thân
2. Một thứ nên sử dụng khôn ngoan là Thời gian
3. Có một điều quý giá phải tự giữ là Sức Khỏe
4. Chỉ một thứ thuốc công hiệu là Luyện Rèn
5. Hãy tìm một thứ thay mọi chìa khóa là Trí Tuệ
6. Một thứ không để nguội tắt là Tinh Thần
7. Chỉ cần đi qua một cánh cửa là Khai Tâm
8. Hãy tìm được một điều trên đường đi là Đức Tin
9. Chỉ cần theo một chỉ dẫn là Thiện Lành
10. Nên nhớ làm một nghề tinh thông Hữu ích
11. Nên cùng một thứ hàng ngày là Lao Động
12. Nên mang theo một điều là Cố Gắng
13. Cần một chiếc gương để soi là Khách Quan
14. Một đức tính như cứu cánh là Phản Tỉnh
15. Một điều luôn còn có thể là Cơ Hội
16. Hãy bớt được một thứ mỗi ngày là Độc Tụ
17. Một việc khó nên duy trì là Điều Tốt
18. Không đánh đổi một thứ là điều Trời Ban
19. Một điều luôn cần bảo vệ là Lẽ Phải
20. Một điều phải hợp sức xua đuổi là Tà Ác
21. Chỉ nên để dành một thứ là Phúc Đức
GNA xin thêm vào 10 điều không nên làm trong 10 ngày còn lại của tháng:
22. Không gian dối với mình hay với người
23. Không hại mình hay người vì ngu dốt
24. Không tham lam những gì không tạo ra từ công sức của mình
25. Không ghen tị với thành công của người khác
26. Không bỏ cuộc khi chưa làm xong
27. Không sợ hãi với những thay đổi
28. Không tuân lệnh mù quáng nếu trái với luân lý đạo đức
29. Không làm tổn hại thiên nhiên môi trường
30. Không sống trong một quá khứ đã rữa mục…
 Và trong những tháng có 31 ngày:
 31. "Đừng nghe những gì chúng nói…"

P.A chuyển

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire