jeudi 1 janvier 2015

Thơ Mừng Tân Niên 2015- KĐ
 

 Chúc mừng năm mới, tiễn năm qua.
Tân niên sức khỏe ngày càng khá!
Năm mới Phúc Lộc đến khắp nhà
.
Vạn chuyện âu lo xin tan biến .
Sự gì bế tắc được hạnh thông.
Chúc mọi ơn lành luôn được hưởng.
Gia đình hạnh phúc đẹp ước mong.


 CHÚC MỪNG NĂM MỚI
An Khang- Thịnh Vượng 
Thân mến 

Gia đình Tuấn-Đoan

HAPPY NEW YEAR 2015
 BONNE ANNÉE 2015