dimanche 26 avril 2015

Chớ bao giờ quên cuộc gặp gỡ ban đầu với ChúaChớ bao giờ quên cuộc gặp gỡ ban đầu với Chúa
Bài giảng lễ ngày 24/04/2015

ROMA, 24/04/2015 – "Chớ bao giờ quên cuộc gặp gỡ ban đầu với Chúa khiến cuộc đời mình được biến đổi", ĐTC nhắn nhủ như trên trong bài giảng lễ ngày thứ sáu 24/04/2015, tại Nhà Thánh-Mátta, Vatican.

ĐTC Phanxicô khẳng định mỗi người đều có một cuộc gặp gỡ riêng với Chúa và chính qua cuộc gặp gỡ này mà Chúa biến đổi tận căn cuộc đời chúng ta. Bí quyết không phải là chúng ta chỉ nhận ra được điều này, nhưng là chúng ta phải luôn nhớ đến "tình yêu ban đầu" nảy sinh từ cuộc gặp gỡ đó như một kỷ niệm đẹp và luôn tươi thắm. Đây là một sự gặp gỡ thực sự, cụ thể, khi chúng ta cảm thấy rằng Chúa Giêsu đang nhìn mình. Không phải chỉ có các thánh mới có được kinh nghiệm này, nên nếu chúng ta không nhớ đến nữa thì ĐTC gợi ý chúng ta phải xin ơn đừng quên kỷ niệm gặp gỡ này vì Chúa Giêsu không bao giờ quên. Chúa luôn tìm cách có một tương quan với mỗi người chúng ta, một tương quan đặc biệt, một tương quan tình yêu, mặt đối mặt giữa hai người.

ĐTC cũng khuyên chúng ta nên đọc Tin Mừng để nhận ra trường hợp của mình trong bao nhiêu cuộc gặp gỡ xảy ra trong đó, và đã biến đổi hoàn toàn cuộc đời của những người được gặp Chúa Giêsu. Trước tiên là hai ông Gioan và Anrê, đã bỏ mọi sự mà rong ruổi theo Chúa, rồi đến ông Phêrô, trở nên đá tảng của cộng đoàn mới, rồi người phụ nữ Samari, người bị quỷ ám được Chúa trục xuất quỷ vào đàn heo, người phong cùi, là một trong mười người được chữa lành và trở lại cám ơn Chúa, hay người đàn bà bị bệnh loạn huyết được chữa lành khi đụng vào gấu áo Chúa. Rồi cuối cùng là câu chuyện của ông Phaolô gặp gỡ Chúa ngay khi đang đi bắt bớ những người theo Chúa, trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Trong Kinh Thánh cũng có nhiều cuộc gặp gỡ khác, tất cả đều khác nhau, điều này cho thấy, quả thật, sự gặp gỡ của mỗi người với Chúa là duy nhất, là riêng tư.  
ĐTC mời gọi chúng ta về nhà cầu nguyện và tự vấn: "Khi nào là lúc tôi cảm thấy Chúa gần tôi? Khi nào là lúc tôi cảm thấy tôi phải thay đổi cuộc sống, sống tốt hơn và tha thứ cho một người nào đó? Khi nào là lúc tôi nghe thấy Chúa xin tôi điều gì đó? Khi nào là lúc tôi đã gặp Chúa?" Vì đức tin của chúng ta là sự gặp gỡ với Chúa, đó là căn bản của đức tin.

ĐTC còn gợi ý cho chúng ta tự vấn mình mỗi ngày bằng cách hỏi Chúa: "Khi nào là lúc Chúa đã nói với con điều gì đó làm cho cuộc sống con thay đổi, hoặc Chúa đã mời gọi con tiến thêm một bước trong cuộc đời?" Và ĐTC quả quyết đây là những kỷ niệm của tình yêu và chúng ta phải vui mừng khi nhớ đến.
ĐTC kết luận: việc cử hành Thánh Thể là một sự gặp gỡ khác với Chúa Giêsu, để chúng ta thi hành điều được nghe trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 6,52-59): "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy".
(ltd tổng hợp và chuyển ngữ từ Zenit, L'Osservatore Romano và Radio Vatican)

P.Anh-T.Diệp sưu tầm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire