dimanche 19 avril 2015

Kho Sách Xưa

Sách Xưa
Kho chứa sách của Quán Ven ĐườngChủ quán: Huỳnh Chiếu Đẳng
Liên lạc: email nầy .Xin mời trở lại vì còn dài dài sách hiếm sẽ bỏ lên. 
 StatCounter - Free Web Tracker and Counter  
Xe đưa về NHÀ KHO CHÁNH


*****

Tay Du Truyen (AB.81)_.pdf            31165
Truyen Dong Thien Vuong (AB.648)_.pdf          37802
Khau Su Ky_.pdf          23700
Sào Nam-ÂnTp.pdf         18523


Đây là quyển sử rất lớn, chữ Hán, chỉ có ba quyển (1, 2, và 15)
 
Quyển Kim Vân Kiều nầy rất lớn số bytes, chữ Nôm


Click ngay tấm ảnh liên hệ để download.

Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem.


Click ngay tấm ảnh liên hệ để download. Xin mời trở lại vì còn dài dài sách hiếm sẽ bỏ lên.
Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem.
Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem.
Click ngay các tấm ảnh liên hệ để download
Click ngay các tấm ảnh liên hệ để download
Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem.Click ngay tấm ảnh để download dạng scan từ trang, nguyên bản sách in ngày xưa.
Click ngay tấm ảnh để download dạng scan từ trang, nguyên bản sách in ngày xưa.
Click ngay tấm ảnh để download dạng scan từ trang, nguyên bản sách in ngày xưa.
Quí khách của Quán Ven Đường cần có software (free) là
Adobe Acroreader mới đọc được các quyển sách xưa nầy.
Nếu computer của quí khách chưa có thì có thể install nó nơi đây.
 


Click ngay tấm ảnh liên hệ để download.

Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem.
 
Quoc thu
Click ngay các tấm ảnh liên hệ để download
GDCD
Vì file PDF khá lớn quí khách save về Hard disk trước sau đó hãy open để đọc
quoc van lop 3
nguoi thay thuoc
Nam ky phong tuc ky Click ngay hình để download hay đọc
Vì files có dố bytes lớn các bạn kiên nhẫn chờ.
Phat thanh hoc duong
*** 
Annam Chi Luoc.Pdf         1307
Dai Viet Su Ky Toan Thu.Pdf            6542
Lam Son Thuc Luc.Pdf            309

***

Nông cổ mín đàm (chữ Hán: 農賈茗談; nghĩa là "uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn") là tờ báo tiếng Việt do Paul Canavaggio - một chủ đồn điền và thương gia người đảo Corse, hội viên Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ làm chủ nhiệm, chủ bút lần lượt là các ký giả Dũ Thúc Lương Khắc Ninh, Gilbert Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Chánh Sắt. Nông cổ mín đàm bàn về nông nghiệp và thương nghiệp, phát hành thứ năm hằng tuần tại Sài Gòn bằng chữ Quốc ngữ. Số 1 ra ngày 1 tháng 8 năm 1901. Một thời gian sau báo được xuất bản một tuần 3 kì. Sau khi phát hành số ra ngày 4 tháng 11 năm 1921 thì báo bị đình bản. Đây được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên bằng chữ quốc ngữ.


Click ngay hình để download hay đọc
Click ngay hình để download hay đọc
 
Click ngay hình để download hay đọc
 
Click ngay hình để download hay đọc


Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer

Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer

Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer

Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer


Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer 

NGUỒN 

KLiên sưu tầm 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire