samedi 18 juillet 2015

Tiến bộ tuyệt vời của y khoa

Trong tương lai sẽ có những apps gắn vô cellphone để tự mình thường xuyên kiểm soát tim mạch, huyết áp, độ đường trong máu, tự làm ultra sounds...thậm chí tiên đoán được heart attacks, tìm khối u trong vú...Bệnh nhân được hướng dẫn để tự xem/đọc những tin tức ấy hay trực tiếp chuyển qua cellphone đến các Bác Sĩ chuyên môn để họ đọc chính xác hơn, cùng với bệnh nhân hội chẩn......mới nghe cứ như là chuyện "khoa học giả tưởng" vậy!Nguồn

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire