mercredi 30 décembre 2015

CÁCH LẦN CHUỖI KÊU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA


Ngày 13 tháng 09 năm 1935, trong lúc cầu nguyện, chị Faustina nhận được một thị kiến: Một thiên thần được Chúa sai đến để trừng phạt một thành nọ. Chị bèn xin Chúa dủ lòng thương tha cho dân thành, nhưng lời cầu nguyện của chị xem ra bất lực. Bổng chị thấy Thiên Chúa Ba Ngôi và đồng thời cảm nhận được quyền năng ân sủng của Chúa Giêsu trong tâm hồn chị, và củng thấy chính mình đang cầu nguyện với Chúa Cha trong lời lẽ này: “Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha mình máu, linh hồn và Thiên Tính của con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn thế giới (476). Đang lúc cầu nguyện theo lời Chúa dạy, thì chị thấy thiên thần tỏ ra bất lực, và không còn thi hành được sự trừng phạt nữa.

Ngày hôm sau trước khi vô nhà nguyện, chị lại được nghe tiếng nói dạy chị đọc lời nguyện hôm trước mà Chúa gọi là: “cách lần hạt”. Từ đó chị đọc không ngừng, đặc biệt cho các linh hồn hấp hối. Chúa nói: ”Con hãy thúc giục các linh hồn đọc chuỗi hạt này Cha dạy cho con (1541). Bất cứ ai đọc nó sẽ được sự thương xót dồi dào vào giờ chết (687). Khi các con đọc chuổi hạt này cho kẻ sắp chết, Ta sẽ đứng giữa Cha Ta và kẻ lâm chung, không phải với tư cách Quan Toà, nhưng với tư cách là vị cứu tinh tràn đầy Lòng Thương Xót (1541). Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng cách mấy, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của Ta (687). Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn điều này các con xin hợp ý muốn của Ta“ (1731).

Về cách sử dụng chuỗi hạt, Chúa Giêsu nói: “Mỗi lần vào nhà nguyện, hãy lập tức lần chuỗi này. Kinh đó sẽ làm nguôi cơn thịnh nộ của Ta. Con hãy đọc kinh đó trong 9 ngày (Tuần cửu nhật). Cách sử dụng như sau:

CÁCH LẦN CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT

1) Trước hết hãy đọc:

Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính

2) Tiếp theo, hãy đọc lời nguyện sau đây:
(ở những hạt lớn, thay cho Kinh Lạy Cha)

“Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”
“Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới”

3) Khi gặp 10 hạt nhỏ đọc:

“Vì cuộc Khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô”
“Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”

4) Kết thúc sau 5 chục, đọc 3 lần:

“Lạy Đấng Chí Thánh, Là Thiên Chúa Toàn Năng Hàng Hữu,”

“Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”


Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót này đã làm bao nhiêu được phép lạ cho kẻ có tội và sắp chết ăn năn trở lại, như cuốn nhật ký đã ghi lại.

Chúa nói với chị Faustina rằng: “Con luôn luôn an ủi Ta khi con cầu nguyện cho các linh hồn tội lỗi. Lời cầu nguyện làm hài lòng Ta nhất là – lời cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Con biết không, đây là lời cầu xin luôn luôn được Ta nghe và nhậm lời“.

Vào dịp khác Chúa lại nói: “Ta muốn con hiểu rằng, tinh yêu cháy nóng trong trái tim Ta vì thương các linh hồn, con dư hiểu điều này khi con suy gẫm cuộc thương khó của Ta. Hãy kêu Lòng Thương Xót của Ta cho các tội nhân, vì Ta khao khát phần rỗi họ. Khi con đọc lời nguyện sau đây với một tấm lòng ăn năn và niềm tin cho một tội nhân nào đó – Ta sẽ ban cho họ được ơn trở lại: “Ôi Máu và Nước, tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót, chúng con trông cậy nơi Ngài“

Phạm Anh chuyển

Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa:
Ôi Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa, mặc dầu sự khốn nạn của con rất to lớn và việc xúc phạm con lại quá nhiều, con vẫn tín thác vào tình thương Chúa – bởi vì Chúa là Đấng xót thương. Từ xưa tới nay, con chưa từng nghe một người nào tín thác vào lòng thương xót Chúa mà bị thất vọng.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ mình Chúa mới phán xét con. Chúa không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót Chúa, nơi mà chưa có một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha, đã bảo đảm với con rằng: “Thà rằng trời đất này có biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác.“
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Đấng Cứu Độ, là niềm an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con; và giống như một danh y tốt lành, Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng con. Amen


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire