mercredi 23 mars 2016

Hình ảnh cảm động: Đức Giáo Hoàng rửa chân cho 12 người tị nạn
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire