lundi 21 mars 2016

Lời Phước HạnhLỜI PHƯỚC HẠNH

21. Xuân Và Tình Yêu 33
20. Thời Gian Qua Mau 26
19. Nỗi Buồn Vơi Đi 15
18. Dâng Lời Cảm Tạ 18
17. Chọn Nơi Nào? 33
16. Trên Hoang Đảo 17
15. Tình Cha 29
14. Lên Đúng Chuyến Bay 33
13. Hy Vọng 19
12. Thay Đổi 20
11. Nếu Tôi Biết 32
10. Vòng Tay Yêu Thương 11
9. Ngài Đã Sống Lại 9
8. Trời Cứu Tôi 33
7. Dâng Lời Tạ Ơn 8
6. Tìm Được Niềm Vui 10
5. Tìm Được Câu Trả Lời 10
4. Xin Cứu Con 8
3. Nguồn Nước Vĩnh Cửu 14
2. Hướng Lên Cao 11
1. Con Đường Chúa Đã Đi 30
Lời giới thiệu

Như bóng theo hình, "Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi..." khi tôi sống trong Nhà Chúa, lắng nghe và làm theo Lời Ngài. (Thi-thiên 23:6; Giô-suê 1:8). 

Kính mời quý vị theo dõi những mẫu chuyện ngắn trong đời sống hằng ngày để tìm sự dạy dỗ, hướng dẫn qua Lời Thánh Kinh.   
Muốn nhận được CDs Lời Phước Hạnh để giới thiệu Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho bạn hữu xin liên lạc:


LỜI PHƯỚC HẠNH

P.O. Box 340338
Tampa, FL 33694
USA


Nhẫn Nại Chịu Đựng 181
Lời Phước Hạnh
2016-02-20


Ngước Mắt Nhìn Lên
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 30 lượt xem

Thoát Chết
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 27 lượt xem

Đi Đâu? Về Đâu?
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 26 lượt xemNiềm Hân Hoan Vui Mừng Th…
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 32 lượt xem

Thay Thân Đổi Phận
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 23 lượt xem

Làm Con Vua Thánh Trên Tr…
Lời Phước Hạnh
2016-02-16 | 31 lượt xem

Đặt Trọn Lòng Tin
Lời Phước Hạnh
2016-02-16 | 25 lượt xem

TIN HAY KHÔNG TIN
Lời Phước Hạnh
2014-09-11 | 2542 lượt xem

THIẾU GÌ?
Lời Phước Hạnh
2014-09-11 | 782 lượt xem

HẠNH PHÚC KHI THA THỨ…
Lời Phước Hạnh
2014-09-13 | 827 lượt xem

HOÀNG ĐẾ CỦA CHÚ
Lời Phước Hạnh
2014-05-30 | 1203 lượt xem

NGƯỜI CHA NHÂN TỪ
Lời Phước Hạnh
2014-05-30 | 814 lượt xem

BẢO HIỂM LINH HỒN
Lời Phước Hạnh
2014-05-30 | 744 lượt xem

MẸ VẪN SỐNG
Lời Phước Hạnh
2014-03-22 | 1347 lượt xem

LÒNG ƯỚC MONG
Lời Phước Hạnh
2014-03-22 | 848 lượt xem

CHẾT NHƯNG CÒN SỐNG
Lời Phước Hạnh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire