samedi 14 mai 2016

ĐỨC GIÁO HOÀNG YÊU CẦU  Đừng khóc cho những gì bạn đã mất, hãy chiến đấu cho những gì bạn có.
    Đừng khóc cho những gì đã chết, hãy chiến đấu cho những gì được sinh ra trong bạn.
    Đừng khóc cho những người đã bỏ rơi bạn, hãy chiến đấu cho những người sống với bạn.
    Đừng khóc cho những người ghét bạn, hãy chiến đấu cho những người cần bạn.
   Đừng khóc cho quá khứ của bạn, hãy chiến đấu cho cuộc đấu tranh hiện tại của bạn.
   Đừng khóc cho đau khổ của bạn, hãy chiến đấu vì hạnh phúc của bạn.
 

Với những điều đang xảy ra với chúng ta, chúng ta bắt đầu hiểu rằng không có gì là không thể giải quyết được, chỉ cần tiên tới về phía trước.
    Đức Thánh Cha yêu cầu về kinh nguyện xin Chúa bảo vệ ngài và ban cho ngài sức mạnh để ‘hoàn thành’ trước nhiệm vụ khó khăn này .... Ước gì được như vậy!
    Mục tiêu của chúng ta là đạt được mười triệu kinh Kính Mừng cho Đức Giáo Hoàng Francis.
 
Chiến dịch này bắt đầu ngày hôm nay. Gửi thông điệp này đến tất cả bạn bè Công giáo hoặc thậm chí cho những người thích ngài.
Chúng tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha xin Mẹ trên trời cầu bầu cho ngài và bảo vệ Ngài trong sứ vụ của mình:
    Kính mừng Maria đầy ơn phúc . Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử . Amen.

Đừng quên chuyển tiếp tin nhắn này tới nhiều bạn bè.
 
Chúng ta muốn đạt được mười triệu Kinh Kính Mừng !
Giáo hoàng Francis nhấn mạnh
rằng chúng ta cầu nguyện cho ngài.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire