mardi 3 janvier 2017

Chùm ảnh về Chúa - Mẹ được vẽ và chạm trỗ trên dưa hấu, trên quả bí, trên gỗ... hết sức sáng tạo.

Chùm ảnh về Chúa - Mẹ được vẽ và chạm trỗ trên dưa hấu, trên quả bí, trên gỗ... hết sức sáng tạo.














































P.Anh chuyển 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire