jeudi 3 mars 2016

Thánh ca "XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA"Kính chào tất cả Quý Cha, quý Tu sĩ Nam Nữ, quý Vị Tín Hữu,

Đính kèm theo đây là thánh ca "XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA", đã được Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh Giám Mục Gp Xuân Lộc ấn ký Imprimatur ngày 29/1/2016.

Nguyện vọng xin Quý Vị bỏ qua yếu tố tác giả, nhưng là phổ biến cho Tín hữu được hưởng Đại xá.

Trân trọng, xin Chúa chúc lành tất cả.-

Đây là LINK thánh ca :

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/XinlongthuongxotChua_Dangngocan.pdf
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire