jeudi 12 avril 2012

Những bức tranh lộng lẫy về các loại chim

Những bức tranh lộng lẫy về các loại chim

Dưới bàn tay tài hoa của nghệ sĩ, các loài chim hóa thân vào các bức vẽ một cách rực rỡ, sống động y như thật.

Vẻ đẹp quý tộc của Riflebird.
Vẻ đẹp "quý tộc" của Rirflebird

Vẻ kiêu hãnh của chim thiên đường (Bird-of-Paradise).
Vẻ kiêu hãnh của chim thiên đường (Rird-of- aradise)

Chim giẻ quạt hoàng gia (Royal Flycatcher) và một con Manakin mũ đỏ.
Chim rẽ quạt "hoàng gia" (Yoyal Flycatcher)
và một con Manakin mũ đỏ

Chim Tanager ở Trung, Nam Mỹ.
Chim Tanager ở Trung Mỹ, Nam Mỹ

Chim vàng anh (Oriole) Trung, Nam Mỹ.
Chim vàng anh (Oriole) ở Trung Mỹ, Nam Mỹ

Chim Cuckoo sóc (Squirrel Cuckoo).
Chim Cuckoo sóc (Squirrel Cuckoo)

Chim Motmot Mexico.
Chim Motmot Mexico

Đại bàng đầu hói rượt chim ưng biển.
Đại bàng đầu hối rượt chim ưng biển

Cò thìa đỏ.
Cò thì đỏ

Một tổ chim Anhinga và những con cò.
Một tổ chim Anhinga và những con cò

Những con diệc đầu đen và đầu vàng.
Những con diệc đầu đen và đầu vàng

Diệc bạch lớn.
Diệc bạch lớn

Diệc bạch lông tuyết.
Diệc bạch lông tuyết

Bồ nông.
Bồ nông

Chim thiên đường xanh.
Chim thiên đường xanh

Chim thiên đường ngực xám.
Chim thiên đường ngực xám

Chim thiên đường loại có 12 sợi lông mảnh ở đuôi.
Chim thiên đường có 12 sợi lông mảnh ở đuôi

Chim Sicklebill.
Chim Sicklebill

Một loại chim thiên đường.
Một loại chim thiên đường khác

Chim Astrapia với cái đuôi dài như 2 dải ruy-băng.
Chim Astrapia với cái đuôi dài như 2 dải ruy - băng

Ngỗng Canada.
Ngỗng Canada

Theo ĐỖ QUYÊN

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire