lundi 4 février 2013

Tên nước rất lãng mạn


Một số nước có cái tên rất lãng mạn !

H.O.L.L.A.N.D
- Hope Our Love Lasts And Never Dies .
- Hi vọng tình yêu của chúng ta tồn tại mãi mãi và bất tử.


I.T.A.L.Y
- I Trust And Love You.
- Tôi tin tưởng và yêu bạn.


L.I.B.Y.A
- Love Is Beautiful, You Also .
- Tình yêu đẹp, bạn cũng vậy.


F.R.A.N.C.E.
- Friendships Remain And Never Can End
- Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ chấm dứt.


C.H.I.N.A.
- Come Here. I Need Affection.
- Hãy đến đây, tôi cần tình thương yêu.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire