samedi 4 avril 2015

Mừng Phục Sinh

Mến chúc đại gia đình cùng các thân hữu  một Lễ Phục Sinh thật đầm ấm, tràn đầy phước hạnh.
Xin Chúa Cứu Độ đem đến tất cả sức khỏe, sự bình an, nguồn vui và nhiều Hy Vọng.


MỪNG PHỤC SINH

A.Tuấn- K.Đoan


JOYEUSE PÂQUES