dimanche 24 mai 2015

Bệnh sĩ diện hão


Bệnh sĩ diện hão
Bài giảng lễ sáng ngày 25/09/2014
Anne Kurian
ROMA, 26/09/2014 (Zenit.org) – Bệnh sĩ diện hão như một củ hành cần bóc vỏ: cả đời phải bóc đi các lớp vỏ. Nếu không, đời sống sẽ giống “như bong bóng xà phòng”, ĐTC cảnh giác như trên trong thánh lễ ngày 25/09/2014 tại Nhà Thánh Mácta.
ĐTC chú giải bài đọc thứ nhất, sách Giảng Viên viết: “Phù vân trên mọi phù vân” (Gv 1,2-11). Ngài cảnh cáo: “Ai không có gì là vững chắc sẽ qua đi như các sự vật”, ngài giải thích rằng bệnh sĩ diện hão cũng là cám dỗ của cả những “người có đức tin” nữa: “Xem đây, tôi ký chi phiếu này cho công cuộc của Giáo Hội đấy”.
Bệnh sĩ diện hão, là “sống để cho mọi người thấy, để khoe mình”: “Những Kitô hữu sống như thế thì giống con công diễu khắp sân để khoe mẽ. Có người nói: ‘Tôi là bà con của linh mục này, dì phước kia, giám mục nọ, gia đình tôi là gia đình công giáo’. Họ khoe mình.”
ĐTC hỏi: “Thế còn đời sống của mình với Chúa thì ra sao? Mình cầu nguyện như thế nào? Những việc bác ái ra sao? Mình có đi thăm viếng kẻ liệt không?”. Điều chính yếu là “xây dựng đời sống Kitô hữu của mình trên đá, trên sự thật”, trên “thực tế”.
Trái lại, “người mắc bệnh sĩ diện hão xây nhà trên cát” và nhà của họ bị sụp đổ, vì “không thể cưỡng lại cám dỗ”. Bệnh sĩ diện hão có tính gian dối, nó tự lừa dối mình, nó lừa dối người mắc bệnh, vì bắt đầu người ấy chỉ giả bộ, nhưng cuối cùng thì người ấy tưởng mình thực sự là như thế, thật đáng thương cho họ!”.
Đời sống những người Kitô hữu chỉ “sống để tỏ vẻ cho người khác thấy” thì như “bong bóng xà phòng”. “Trông thì đẹp mắt đấy, nhiều mầu sắc đấy”, nhưng nó kéo dài “chỉ được một giây” thôi. “Rồi sau đó thì sao?”
Cuối cuộc đời, mọi người đều “trở về lòng đất trơ trụi”, đó là “chân lý cuối cùng”. Trong khi chờ đợi, phải lựa chọn giữa việc “khoe mình” hay “làm điều gì đó”, nhất là “những điều có ý nghĩa”: “sống tốt”, “tìm kiếm Chúa, cầu nguyện”.
Như nơi vua Hêrôđê trong Tin Mừng (Lc 9,7-9), “bệnh sĩ diện hão gieo lo âu, làm mất bình an, cũng như những người trang điểm sợ mưa xuống làm trôi son phấn trên mặt mình. Bệnh sĩ diện hão không đem đến bình an, chỉ có sự thật mới đem đến bình an thôi.”
“Đây là một bệnh thiêng liêng trầm trọng, một cám dỗ phải chống trả suốt cuộc đời, vì nó luôn tái phát”, ĐTC nhấn mạnh và nêu lên một ví dụ mà các Giáo phụ trong sa mạc đã dùng: nó như củ hành: mình bắt đầu bóc vỏ, hôm nay một chút, ngày mai một chút, và cả đời mình phải bóc vỏ thì mới mất được bệnh sĩ diện hão này. Cuối cùng mình cảm thấy hài lòng, mình đã lấy đi được bệnh sĩ diện hão, mình đã bóc được vỏ hành nhưng mùi hành ̃n vương trên tay”.
“Chúng ta hãy xin Chúa ơn đừng sống sĩ diện hão, ơn sống chân thật, với sự thật của Tin Mừng”, ĐTC kết luận.

P.Anh-T.Diệp sưu tầm 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire