mercredi 27 avril 2016

Xe đạp không người lái, do Google sáng chế

Driverless Bicycle in Holland

Với chiếc xe đạp không người lái do Google sáng chế ai cũng có thể xử dụng an toàn kể cả em bé chưa biết đi hay một người không thể xử dụng chân tay?Nancy chuyển 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire