mardi 29 juillet 2014

Cuốn DVD đầu tiên về TT Ngô Đình Diệm.

TT  ​Diệm đã làm được những gì cho VN. 
Hồng Công chuyển

Xem để biết về TT ​Ngô đình Diệm, và vnhất là vua Bảo Đại bị truất phế như thế nào, 

​ 
T T NGÔ ĐÌNH DIỆM Phần 1 và 2
Cuốn DVD đầu tiên về TT Ngô Đình Diệm.
 
                                   
 TT. Ngô Dình Diệm  -  Phần 1 : Cuốn DVD đầu tiên :

                                   T T Ngô đình Diệm  -  Phần 2   :  Cuốn DVD đầu tiên :
                   
               http://www.youtube.com/watch?v=0IzazKMcuG0
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire