mercredi 14 octobre 2015

Cảnh Thu Sherbrooke 2015

Chân núi Mont Bellevue

Cảnh Thu Bruchési 
 

   Korean Mapple trong sân sau

trong parc Chauveau

 


trước thư viện

trước cafeteria

  trong sân đại học Sherbrooke nhìn sang núi Orford 


boulevard UniversitéTừ đại học nhìn lên chân núi Bellevuetình cờ gặp Cô bạn làm trong đại học đi hiking


đi bộ một tí là thấy nóng rồi

cậu bé con tung tăng nhảy trên lá vàng

đến sân bắn cung rồi

  đường lên thập giá ở đỉnh núi


 
  đi bộ mỏi rồi
nơi cao nhất của núi Bellevue

từ parc Blanchard nhìn sang nơi cao nhất của núi Bellevue cùng với nhóm đi bộ hiking plus 

bên cầu Jacques Cartier


 dọc theo ven sông Magogở đây cũng có Lã Vọng

chốn thân quen parc Howard , nắng lên rồi
mùa Halloween