samedi 2 juillet 2016

Lễ St-JeanBaptiste ở Sherbrooke 2016

Fête nationale du Québec au parc Chauveau Sherbrooke 23-06-2016
Gian hàng bán bia, còn sớm quá chưa có khách !
 Chỗ bán couponChỗ bán nước ngọt, chip, chocolat

 bán kẹo đường, popcorn bán hot dog
 

 Ban tổ chức

 Evelyne nói về Kim Đoan người được lãnh giải Miville Marois 2016 (làm thiện nguyện)


 Vài lời cám ơn


 Kim Đoan nhận giải : tấm plaque Miville Marois


 mấy bạn của Charles  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire