samedi 2 juillet 2016

Lễ St-JeanBaptiste ở Sherbrooke 2016

Thật là một vinh dự lớn lao cho Kim Đoan  khi được nhận lãnh tấm plaque do ban tổ chức Lễ Hội ST-JEANBAPTISTE trao tặng  để đánh dấu  ngày Fête National 24-06 du Québec được tổ chức hàng năm vào ngày 23-06 tại Parc CHAUVEAU ớ SHERBROOKE. Ban tổ chức ghi nhận sự góp phần của Kim Đoan trong hơn 30 năm qua  trong việc làm thiện nguyện cho lề hội này.


Évelyne  giới thiệu về KĐoan   
T
Vài lời cám ơn ban tổ chức

Fête nationale du Québec au parc Chauveau Sherbrooke 23-06-2016
Gian hàng bán bia, còn sớm quá chưa có khách !
 Chỗ bán couponChỗ bán nước ngọt, chip, chocolat

 bán kẹo đường, popcorn bán hot dog
 

 Ban tổ chức

 Evelyne nói về Kim Đoan người được lãnh giải Miville Marois 2016 (làm thiện nguyện)


 Vài lời cám ơn


 Kim Đoan nhận giải : tấm plaque Miville Marois


 mấy bạn của Charles  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire